Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe

Przedsiębiorstwo Geotechniczno – Konsultingowe GEOTECH Sp. z o. o. jest firmą powstałą w roku 1988 świadczącą usługi w zakresie szeroko rozumianej geologii oraz geotechniki na terenie całej Polski. Wykonujemy również prace z obszaru ochrony środowiska, projektowania oraz nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów, związanych z zagadnieniami geotechnicznymi. Nasze usługi wykonujemy zawsze w sposób kompleksowy i dysponujemy doświadczonym zespołem, który jest w stanie sprostać wykonaniu złożonych zleceń.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Jedną z usług świadczonych przez firmę GEOTECH jest dokumentacja badań podłoża gruntowego. Określa ona rodzaj jego właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności, a także poziom wód. Celem takiej dokumentacji jest rozpoznanie budowy geologicznej danego terenu oraz ustalenie warunków gruntowo-wodnych. Wydzielenie warstw gruntu o zróżnicowanej litologii i określenie warunków geotechnicznych powierzchni pozwala na opracowanie wniosków, które posłużą do przygotowania końcowego raportu. Jego sporządzenie stanowi część projektu technicznego zawartą w projekcie budowlanym obiektu i może być konieczna do rozpoczęcia procesu robót budowalnych.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Kolejną ważną usługą w trakcie przygotowywania projektu budowlanego jest dokumentacja geologiczno-inżynierska. Jest to zbiór danych dotyczących przewidywanego wpływu projektowanych obiektów na środowisko. Raport ten powinien obejmować opis procesów geodynamicznych (jeśli takie występują) oraz informacje o jakichkolwiek złożach lub kopalinach, które mogą zostać naruszone podczas wykonywania inwestycji. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest rozszerzeniem dokumentacji badań podłoża gruntowego w przypadkach stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowych lub posadawiania skomplikowanych konstrukcji. Tego typu dane, powinny być opracowywane zgodnie z przepisami znajdującymi się we wskazanej ustawie. Dokumentacja ta stanowi część projektu technicznego zawartą w projekcie budowlanym obiektu i może być konieczna do rozpoczęcia robót budowalnych.

Opinia geotechniczna

Do usług oferowanych przez naszą firmę należy także przygotowanie opinii. Możemy dzięki nim określić kategorię geotechniczną projektowanego obiektu, która zależy od ustalonych wcześniej w ramach badań podłoża warunków gruntowych. Opinia geotechniczna ma także za zadanie określić cały zakres niezbędnych badań terenowych na obszarze planowanej inwestycji, które mają na celu zminimalizować koszty związane z budową danego obiektu. Jest to jeden z dokumentów, który jest niezbędny do rozpoczęcia robót budowalnych.

Projekt geotechniczny

Przygotowanie projektu geotechnicznego polega na ocenie oddziaływań oraz zagrożeń, które mogą wystąpić podczas lub w wyniku wykonywanych robót budowlanych, a także w trakcie użytkowania danego obiektu. Dokumentacja ta pozwala ponadto na określenie pełnego zakresu monitorowania danego budynku, sąsiadujących z nim obiektów oraz otaczającego go terenu. Projekt geotechniczny wskazują na rozwiązania zabezpieczające obiekt ze względu na zachowanie stateczności, nośności oraz graniczne osiadania. Dokumentacja ta stanowi część projektu technicznego zawartą w projekcie budowlanym obiektu może być konieczna do rozpoczęcia robót budowalnych.

Projekt robót geologicznych

Dokumentem określającym cel i zasady prowadzenia prac ziemnych jest projekt robót geologicznych – to kolejna usługa, która wchodzi w skład oferty firmy GEOTECH. To obowiązkowy projekt poprzedzający wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych, który określa cel zamierzonych działań oraz sposób ich osiągnięcia. Zawiera także rodzaj dokumentacji, która ma powstać w wyniku prowadzonych prac ziemnych oraz harmonogram wszystkich działań. W projekcie znajdują się także informacje na temat podłoża oraz całego terenu, na którym będą odbywać się roboty geologiczne. Dokument tego typu powinien zawierać wszystkie przedsięwzięcia uwzględniające ochronę środowiska.