Instytucje naukowe

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane instytucje naukowe w Polsce. Nasza firma od lat jest zaangażowana w realizacje programów stażowych dla studentów budownictwa, geografii, geologii oraz ochrony środowiska. Zainteresowane biura karier oraz osoby odpowiedzialne za realizacje uczelnianych programów stażowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W ciągu Naszej działalności wykonywaliśmy wiele zaawansowanych opracowań geologiczno-inżynierskich wymagających współpracy wysokiej klasy specjalistów oraz zaawansowanej aparatury badawczej. Jesteśmy zainteresowani podjęciem stałej współpracy przy wykonywaniu badań z zastosowaniem:

  • Laserowej analizy dyfrakcyjnej do wyznaczania składu granulometrycznego gruntu,
  • Skaningowego mikroskopu elektronowego do identyfikacji minerałów ilastych,
  • Zaawansowanych metod geochemicznych analizy próbek gruntu i wody na cele migracji zanieczyszczeń i ustalenia składu mineralnego,
  • Aparatu kolumny rezonansowej z możliwością działania w trybie skrętnego ścinania,
  • Aparatu trójosiowego ściskania z elementami bender pozwalającego na działanie w trybie z odpływem wody z pór próbki gruntu,
  • Wszelkich innowacyjnych metod badawczych mających praktyczne zastosowanie w geologii-inżynierskiej, geotechnice oraz ochronie środowiska w zakresie świadczonym przez Nasze przedsiębiorstwo.

Oferty prosimy kierować przez formularz umieszczony na stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Istnieje możliwość rozliczenia na zasadzie umowy barterowej przy realizacji przez Naszą firmę wierceń, poboru próbek oraz odpowiednich badań terenowych i laboratoryjnych mających zastosowanie do celów naukowych danej jednostki.

Współpracowali z Nami:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Warszawski


Korzystając z niniejszego formularza, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email w domenie @geotech.com.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe GEOTECH sp z o.o. z siedzibą na ul. Kartuskiej 15, 85-383 w Bydgoszczy.