Kontakt

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Konsultingowe

GEOTECH Sp. z o.o.

ul. Kartuska 15

85-383 Bydgoszcz

 

telefony: 052 3796774

  602636790

telefaks: 052 3796862

e-mail: geotech@geotech.com.pl

www.geotech.com.pl

 

NIP 554-030-81-06

REGON 008004517

KRS 0000226657

 

Konto bankowe

PeKaO SA I O/Bydgoszcz

32 1240 1183 1111 0000 1290 7672

oraz

BPS O/ Bydgoszcz

59 1930 1552 2350 0350 7746 0001