Projekt geotechniczny

Podstawa każdej inwestycji budowlanej

Dokument ten określa kluczowe parametry terenu, który przeznaczony jest pod daną inwestycję. Projekt geotechniczny umożliwia też dokładne sprawdzenie konkretnego obszaru i zapewnia bezpieczeństwo w trakcie późniejszego korzystania z budynku.

Co zawiera się w projekcie geotechnicznym?

W dokumencie tego typu znajdziemy ważne informacje dotyczące potencjalnych zmian właściwości terenu podczas budowy i użytkowania obiektu. Dzięki temu możemy określić, jakie sposoby konstrukcji będą najodpowiedniejsze. W trakcie przygotowywania projektu geotechnicznego specjaliści robią odwierty i wykonują specjalne badania, które umożliwiają między innymi obliczenie nośności podłoża oraz ocenę zagrożenia spowodowanego przez oddziaływanie wód gruntowych. Na podstawie zebranych danych możemy prognozować zmiany parametrów gruntu i odpowiednio dostosować obszar budowy. Pełny zakres informacji zawartych w planie określają normy PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Profesjonalne wykonanie projektu geotechnicznego z naszą firmą

Zachęcamy do skorzystania z usług naszych pracowników specjalizujących się w procesach geologicznych. W przypadku klientów indywidualnych służymy pomocą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast w kwestii instytucji publicznych i klientów biznesowych możliwe jest wykonanie zlecenia na terenie całej Polski. Nasza oferta obejmuje także między innymi plany robót, ekspertyzy zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, operaty wodno-prawne oraz przygotowanie wszelkich elementów dokumentacji potrzebnych w trakcie budowy.