Studenci

Zapraszamy wszystkich przyszłych absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia do współpracy przy wyborze i realizacji tematów prac dyplomowych. Nasza firma może udostępnić wyposażoną przestrzeń biurową oraz sprzęt laboratoryjny i terenowy w celu przeprowadzenia niezbędnych badań w zakresie budownictwa, geografii geologii oraz ochrony środowiska. Obecnie posiadamy:

 • Sprzęt laboratoryjny:
  • aparat Proctora,
  • wytrząsarka do analizy sitowej,
  • wysokotemperaturowy piec do wyżarzania gruntów organicznych,
  • aparat bezpośredniego ścinania,
  • aparat trójosiowego ściskania,
  • prasa do badania CBR,
  • konsolidometr,
  • penetrometr stożkowy,
  • edometry mechaniczne i pneumatyczne,
  • pehametr i miernik konduktywności,
  • piknometr,
  • zestaw do analiz chemicznych wody i gruntów organicznych,
  • inny drobny sprzęt laboratoryjny (wagi suszarki, szkło laboratoryjne itp.).
 • Sprzęt terenowy:
  • sondy dynamiczne SPT, DPL i DPSH oraz ZW-ITB,
  • wiertnica pozwalające na pobór prób kat. A (NNS) do 30m,
  • sonda statyczna wyposażone w końcówki CPT, CPTU, DMT oraz osprzęt FVT pozwalający na badanie wytrzymałości na ścinanie
  • sonda BAT,
  • płyta dynamiczna i statyczna VSS,
  • płyta do badania dynamicznego CBR,
  • ugięciomierz Benekelmanna.

Oprogramowanie komputerowe:

 • AutoCAD Civil 3d,
 • Autodesk Robot Structural Analysis,
 • GeoStar i GeoPlan firmy Soft-Projekt,
 • CPT-pro i VANE-pro firmy Geosoft,
 • Slope/W z pakietu Geo-Studio,
 • Statistica,
 • Inne programy na otwartej licencji.

Przykładowymi tematami pracy dyplomowych realizowanych we współpracy z Naszą firmą mogą być:

 • Dla studiów I stopnia:
  • Kierunek Budownictwo:
   • Zależności i różnice przy wyznaczaniu wskaźnika zagęszczenia oraz modułu odkształcenia przy użyciu różnych metod badań terenowych
  • Kierunek Geografia:
   • Reprezentacja przestrzennej wiarygodności wybranych parametrów geotechnicznych
  • Kierunek Geologia:
   • Identyfikacja gruntów organicznych przy zastosowaniu metod ilościowych
  • Kierunek Ochrona Środowiska:
   • Terenowe metody określania stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych
  • Dla studiów II stopnia:
   • Kierunek Budownictwo:
    • Zależności i różnice przy projektowaniu fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 przy użyciu rożnych metod określania wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych
   • Kierunek Geografia:
    • Współczesna metodologia sporządzania map zagrożeń ruchami masowymi z zastosowaniem technologii CAD i GIS
   • Kierunek Geologia:
    • Charakterystyka geologiczno-inżynierska wybranych gruntów pochodzenia antropogenicznego
   • Kierunek Ochrona Środowiska:
    • Modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruntach i wodach podziemnych na podstawie parametrów wskaźnikowych
   • Dla studiów III stopnia:
    • Kierunek Budownictwo:
     • Parametry nieliniowych modeli materiałowych dla czwartorzędowych gruntów mineralnych na terenie Polski
    • Kierunek Geografia:
     • Model integracji baz danych GIS z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego na cele tworzenia map geologiczno-inżynierskich
    • Kierunek Geologia:
     • Nowa klasyfikacja gruntów organicznych do zastosowań geologii-inżynierskiej i geotechniki
    • Kierunek Ochrona Środowiska:
     • Innowacyjne technologie i ich zakresy stosowalności dla niskoemisyjnych metod rekultywacji gruntów in situKorzystając z niniejszego formularza, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email w domenie @geotech.com.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe GEOTECH sp z o.o. z siedzibą na ul. Kartuskiej 15, 85-383 w Bydgoszczy.